•  do końca roku – dopracowanie koncepcji Turnieju Super Strzelca tak aby zainaugurować go wiosną 2020 r.
  • cykliczne Warsztaty Strzeleckie /w miarę zainteresowania/
  • kolejny numer Magazynu Kolekcjonerów Broni Pro ARMA
  • wyjazdy na giełdy i targi militarne (WBK Niemcy, Ciney Belgia, Moto Weteran Łódz, MSPO w Kielcach, Hubertus w Warszawie).
  • systematyczny udział juniorów  w zawodach WSUKS Orlik oraz zawodach rangi ogólnopolskiej  /wspólnie z KSS Patron/.