Stowarzyszenie na Rzecz Posiadania Broni Pro ARMA jest oddolną społeczną inicjatywą mającą na celu budowanie i rozwijanie kultury posiadania broni palnej w Polsce oraz promowanie jej bezpiecznego używania.       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizację i coroczne przeprowadzanie Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Broni Palnej Pro ARMA – największej w Polsce cyklicznej  imprezy o tematyce broni palnej, militariach  i strzelectwie.

Członkowie stowarzyszenia prowadzą na Your Tube kanał tematyczny Pro ARMA TV.

W chwili obecnej planowane jest zrealizowanie filmu paradokumentalnego pod roboczym tytułem ,,Broń palna w Polsce” oraz wydanie publikacji książkowej autorstwa Marka Czerwińskiego prezentującej najciekawsze egzemplarze broni prezentowanej na Zlocie.

Pracujemy również nad drugim naszym projektem o zasięgu ogólnopolskim ,, TURNIEJ SUPER STRZELCA”