Stowarzyszenie na Rzecz Posiadania Broni Pro ARMA jest oddolną społeczną inicjatywą mającą na celu budowanie i rozwijanie kultury posiadania broni palnej w Polsce oraz promowanie jej bezpiecznego użytkowania.       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizację i coroczne przeprowadzanie Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Broni Palnej Pro ARMA – największej w Polsce cyklicznej  imprezy o tematyce  broni palnej, militariach  i strzelectwie.

Drugim naszym projektem jest wykreowanie OGÓLNOPOLSKIEGO obywatelskiego ruchu działającego na rzecz posiadania broni palnej w Polsce.

Ruch ten ma na celu integrację środowiska użytkowników i entuzjastów broni palnej tak aby wspólnymi siłami utrzymać dostęp do jej posiadania, stać się dostrzegalną przez ustawodawcę stroną w rozmowie na temat propozycji racjonalnych zmiany w prawie w tym zakresie a także skupić w sobie siłę mogąca wywierać naciski na organy wykonawcze by te  przestrzegały tych przepisów w praktyce.