Stowarzyszenie na Rzecz Posiadania Bron Pro ARMA jest oddolną, społeczną inicjatywą mającą na celu budowanie i rozwijanie kultury posiadania broni palnej w Polsce oraz promowanie jej bezpiecznego używania i kolekcjonowania.       

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizację i przeprowadzanie cyklicznych imprez  związanych z tematyką broni palnej. Są to:

  • Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA – GIEŁDA & WYSTAWA BRONI
  • WARSZTATY STRZELECKIE -,,Trzy Postawy”, ,,Pistolet, Karabin, Strzelba”,
  • TURNIEJ SUPER STRZELCA.   

 

 Stowarzyszenie udziela wsparcia Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej oraz dwóm zespołom redakcyjnym: Magazynowi Kolekcjonerów Broni Pro ARMA oraz Puławskiemu Portalowi Strzeleckiemu.

 

 

 

 

 

 

Naszą działalność można wspierać poprzez pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia (Członek Wolontariusz) lub poprzez opłacanie składek i przekazywanie darowizn (Członek Wspierający).

 

 Członkostwo w Klubie Kolekcjonera  Pro ARMA  uprawnia do ubiegania się na Policji/ŻW wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich (ważna przyczyna posiadania broni wg Ustawy o broni i amunicji).

 


Stowarzyszenie na Rzecz Posiadania Broni Pro ARMA